Archivo de la categoría: Estibadores del Puerto de Valencia

ASAMBLEA CELEBRADA HOY 20 SEPTIEMBRE 2018

ASAMBLEA CELEBRADA HOY 20 SEPTIEMBRE 2018

 

 

 

Assemblea celebrada hui en dia 20 Setembre 2018

 

· En l’assemblea de hui donat que per motius laborals i la falta d’excepcions per a l’assistència d’alguns dels
companys de les diferents àrees de treball, no hem pogut desenrotllar tots els temes que teníem previstos per al
dia de hui, per tant, ens hem centrat en la notícia que ha aparegut en les últimes hores sobre la formació i que
afecten d’una manera molt fonda als fonaments bàsics de la nostra professió.

Principalment a l’haver conegut que s’ha firmat un conveni de col·laboració amb una empresa privada per a
l’externalització dels cursos de formació per a nous estibadors, desconeixem a hores d’ara com es van a
estructurar els dits cursos, ni que professorat qualificat impartirà les classes per a este tipus de formació, ja que
en principi, per part de les conselleries d’educació i treball no tenen professorat format per a impartir els dits
cicles formatius.

Estarem atents als moviments que es produïsquen en este sentit i evidentment en especial als pronunciaments
per part del comité que ha sigut part firmant d’este conveni de col·laboració, per a una vegada tinguem arguments
suficients podem desenrotllar una postura motivada.

En tant que succeïsca tot açò, anem a posar-nos en contacte amb les formacions polítiques de la comunitat
autoautonoma per a conéixer qual és la seua postura sobre tot este procés, i traslladar-los el nostre descontent al
voltant d’esta problemàtica, ja que en l’últim decret llei que modificava el règim dels treballadors per a la
prestació dels servicis portuaris no es contempla res a este respecte, i que per un altre costat encara es troba per
desenrotllar.

D’altra banda els companys encarregats de l’àrea d’eventuals han assistit a la comissió d’eventuals que havia
convocada per a hui, on en principi deurien d’haver informat de tot açò, se’ls ha preguntat sobre el tema, però el
silenci ha sigut l’única resposta que hem obtingut per part de la dita comissió, per la tant estarem atents i
continuarem indagant per a saber qui ha promogut tot este despropòsit.

Es recorda que la setmana que ve continuarem amb les assemblees a l’hora prevista,
9:30 en el hall de l’edifici dels sindicats de la societat d’estiba.


Asamblea celebrada hoy día 20 Septiembre 2018

· En la asamblea de hoy dado que por motivos laborales y la falta de excepciones para la asistencia de varios de los
compañeros de las diferentes áreas de trabajo, no hemos podido desarrollar todos los temas que teníamos
previstos para el día de hoy, por lo tanto, nos hemos centrado en la noticia que ha aparecido en las últimas horas
acerca de la formación y que afectan de una manera profunda a los cimientos básicos de nuestra profesión.

Principalmente al haber conocido que se ha firmado un convenio decolaboración con una empresa privada para la
externalizacion de los cursos de formación para nuevos estibadores, desconocemos a día de hoy como se van a
estructurar dichos cursos, ni que profesorado cualificado impartira las clases para este tipo de formación, puesto
que en principio, por parte de las consellerías de educación y trabajo no tienen profesorado formado para
impartir dichos ciclos formativos.

Estaremos atentos a los movimientos que se produzcan en este sentido y evidentemente en especial a los
pronunciamientos por parte del comité que ha sido parte firmante de este convenio de colaboración, para una vez
tengamos argumentos suficientes podamos desarrollar una postura motivada.

En tanto en cuanto suceda todo esto, vamos a ponernos en contacto con las formaciones políticas de la
comunidad autónoma para conocer cual es su postura acerca de todo este proceso, y trasladarles nuestro
descontento alrededor de esta problemática, puesto que en el último decreto ley que modificaba el régimen de
los trabajadores para la prestación de los servicios portuarios no se contempla nada a este respecto, y que por
otro lado aún se encuentra por desarrollar.

Por otra parte los compañeros encargados del área de eventuales han asistido a la comisión de eventuales que
había convocada para hoy, dónde en principio deberían de haber informado de todo esto, se les ha preguntado
sobre el tema, pero el silencio ha sido la única respuesta que hemos obtenido por parte de dicha comisión, por
la tanto estaremos atentos y continuaremos indagando para saber quien ha promovido todo este despropósito.

Se recuerda que la próxima semana continuaremos con las asambleas a la hora prevista
9:30 en el hall del edificio de los sindicatos de la sociedad de estiba.

Un cordial saludo.

Seccion Sindical.
Solidaridad Obrera Estibadores Puerto de Valencia.

ASAMBLEA CELEBRADA HOY 13 SEPTIEMBRE 2018

 Asamblea celebrada hoy dia 13 Septiembre 2018

 

 

 

 

 

 

Assemblea celebrada hui en dia 13 Setembre 2018

· S’ha traslladat a tots els companys que per primera vegada han assistit a l’assemblea tant del col·lectiu eventual
com dels fixos que tots som iguals dins de la secció sindical. Que la totalitat de les quotes i en el seu moment de
les hores sindicals aniran al bot de tots, que seran de caràcter públic per als afiliats com està disposat en els
nostres estatuts i per tant els comptes estaran obertes per a qualsevol que desitge veure, per a això tan sols és
necessari contactar amb els responsables de l’àrea d’administració Fernando S. o Pablo G.
Sent per al col·lectiu d’eventuals 10€ la quota en el període de més càrrega de treball (Estival i Nadal) i per a
la resta de l’any 5€, en quant per al col·lectiu de fixos la quota quedava fixada en 15€.
Tot açò va ser aprovat per l’assemblea.

· També s’ha posat de manifest que ja tenim treballant en la secció al lletrat D. Miguel A. per si tenen qualsevol
dubte o problema, perquè puguen traslladar-se l’a ell els dies que es persone en la societat d’estiba.

· Per un altre costat hem volgut informar dels companys que ja està tenint repercussió nostra labor, inclusivament
fora de la nostra comunitat autònoma, ja que hi han hagut acostaments esta mateixa setmana amb un enllaç del
Port d’Almeria, interessant-se sobre el nostre treball per a implantar també este projecte alli, tindrem en breu
reunió amb els companys del Port de Sagunt, igualment amb els companys del Port de Tarragona que també estan
interessats en la nostra tasca, motivats per l’esdevindre dels esdeveniments, ja que ens han fet saber que estan
totalment en desacord de com s’està portant tot el procés de l’estiba per part de l’actual sindicat majoritari.

I més quan tots els mitjans de comunicació dedicats s’estan fent eco que ve un boom econòmic al nostre país,
derivat dels moviments de població que s’estan produint a Europa cap al sud, amb el es té previsió que es duplique
el volum de faena en els Ports, però no obstant això s’està venent per part d’alguns actors interessats que és
necessari l’abaratiment dels costos.

· En un altre orde el dimecres dia 12 setembre 2018 es van rebre els poders que ens atorga la confederació
nacional enviats des de Madrid a la nostra secció sindical, els dits poders són de caràcter general per a poder
personar-se en pleits a nom del sindicat, açò vol dir, que no és exclusivament per a representació dins del
col·lectiu, sinó que es podrà presentar per a qualsevol litigi personal dels nostres afiliats.

La confederació de Madrid s’han encarregat de passar-ho per la notaria sense cap cost cap a nosaltres, des d’ací,
donar-los les gràcies pel treball que estan realitzant amb nosaltres i agrair-los l’esforç que estan fent per la labor
que comporta el muntar una nova secció.

· Sobre el tema de les primàries comentar que tenim actualment un total de 17 companys inscrits en el procés de
primàries de la Solidaritat Obrera per a la selecció de candidats a delegats del comité d’empresa, però hem
d’al·ludir a la resta de companys que ens fan falta un mínim de 23 inscrits que és allò que s’ha establit per llei per
a cobrir tots els llocs necessaris de la candidatura, recordar aquells companys del col·lectiu de fixos que estiguen
en disposició de presentar-se a les primàries i vullguen formar part de la candidatura que heu d’acudir a
l’assemblea dijous que ve presentant fotocòpia del D.N.I. i fotografia recent, o bé, posar-se en contacte amb el
company de campanya Borja R.

· En un altre sentit s’ha informat els companys que després de revisar diferents pressupostos presentats a
la secció sindical per unes quantes impremtes sobre els carnets, hem donat el vist i plau al pressupost de
l’empresa (JOGUI SL) per a efectuar la compra de 300 carnets, amb un cost per unitat que serà de 3,65€ i un
muntant total de la factura per valor de 1.095€
S’ha portat a votació de conformitat i acceptació la compra dels carnets als companys, quedant aprovat per
unanimitat en assemblea.

· En un altre orde de coses dimarts passat va estar en la societat d’estiba el lletrat de la secció mantenint
reunió amb diversos companys de les diferents taules de treball i amb altres per a tractar sobre temes d’àmbit
personal en relacions laborals, d’altra banda també va mantindre reunió amb el company Isidro S. per a
intercanviar informació i preparar les estratègies que s’ha de seguir sobre com afrontar la imminent presentació
de la denúncia sobre la revocació dels acords que s’han subscrit per part de l’actual comité d’empresa, en els que
el lletrat ha estat treballant estes últimes setmanes, i que s’estan preparant per a posar-les en marxa tan
ràpidament com siga possible. En este sentit, segurament la setmana que ve tinguem ja notícies sobre açò i podem
traslladar els companys en l’assemblea com se’n va a procedir.

Cal recordar que el lletrat estarà present dijous que ve en l’assemblea i després d’ella disposarà amb els companys
que necessiten dels seus servicis per a qualsevol aclariment.

· Hui també hem tingut el plaer de rebre la visita del periòdic líder del sector logístic i transport a nivell nacional
(Diari Transporte XXI) https://www.transportexxi.com/

Diari amb una llarga trajectòria i experiència dins del sector que ha tingut a bé acostar-se a l’assemblea per a
conéixer de primera mà nostre projecte i departir durant mitja hora aproximadament amb ells dels temes que ens
preocupen i ens porten a presentar la nostra candidatura a les eleccions del comité d’empresa de la societat
d’estiba (SEVASA) que es van a celebrar en uns mesos.
Se li ha presentat al grup de treball que conforma la secció, han pres algunes instantànies de la formació sindical i
ens hem emplaçat per a noves entrevistes amb ells en les pròximes setmanes, ens han fet saber que estaran
pendents de les accions que posem en marxa i que per la seua banda tindrem un altaveu en el seu diari.
La notícia de la seua visita serà publicada en la web del diari i en les seues xarxes socials.

En les pròximes setmanes tindrem presència d’altres diaris entre ells Ports i Navilieres que ja s’ha tingut contacte
amb ells, i ens han comunicat que volen mantindre reunions periòdiques amb la nostra formació per a conéixer els
moviments que s’estan produint i si és possible acudir alguna assemblea.

· A preguntes formulades pels companys eventuals sobre el dret a paraula i vot:
Se’ls ha aclarit el dubte que molts tenien comentant-los que en l’assemblea tots tenen el dret de paraula com
garantixen els nostres estatuts, però en les votacions evidentment com també està reflectit és necessari estar
afiliat a la secció sindical.

· Finalment recordar als companys que continuem rebent pressions per part de diferents contendents d’altres
seccions sindicals als nostres afiliats, tant en xarxes socials com personalment, es prega no entrar en
provocacions que l’única cosa que busquen és generar conflicte entre nosaltres, s’està treballant en este sentit
amb el lletrat per si s’haguera de posar en marxa alguna acció legal respecte d’això.

Cal recordar als companys que la setmana que ve tindrem assemblea com cada dijous, es prega màxima
assistència.

Una salutació


Asamblea celebrada hoy día 13 Septiembre 2018

· Se ha trasladado a todos los compañeros que por primera vez han asistido a la asamblea tanto del colectivo
eventual como de los fijos que todos somos iguales dentro de la sección sindical.
Que la totalidad de las cuotas y en su momento de las horas sindicales irán al bote de todos, que serán de
caracter público para los afiliados como está dispuesto en nuestros estatutos y por lo tanto las cuentas estarán
abiertas para cualquiera que desee verlas, para ello tan sólo es necesario contactar con los responsables del
área de administración Fernando S. o Pablo G.
Siendo para el colectivo de eventuales 10€ la cuota en el período de más carga de trabajo (Estival y Navidad)
y para el resto del año 5€, en cuánto para el colectivo de fijos la cuota quedaba fijada en 15€.
Todo esto fue aprobado por la asamblea.

· También se ha puesto de manifiesto que ya tenemos trabajando en la sección al letrado D. Miguel A.
por si tienen cualquier duda o problema, para que puedan trasladarse lo a él los días que se persone en la
sociedad de estiba.

· Por otro lado hemos querido poner en conocimiento de los compañeros que ya está teniendo repercusión
nuestra labor, inclusive fuera de nuestra comunidad autónoma, puesto que han habido acercamientos esta misma
semana con un enlace del Puerto de Almeria, interesándose sobre nuestro trabajo para implantar también este
proyecto allí, tendremos en breve reunión con los compañeros del Puerto de Sagunto, igualmente con los
compañeros del Puerto de Tarragona que también están interesados en nuestra tarea, motivados por el devenir
de los acontecimientos, ya que nos han hecho saber que están totalmente en desacuerdo de como se está
llevando todo el proceso de la estiba por parte del actual sindicato mayoritario.

Y más cuándo todos los medios de comunicación dedicados se están haciendo eco de que viene un boom
económico en nuestro país, derivado de los movimientos de población que se están produciendo en Europa hacia
el sur, con lo se tiene previsión de que se duplique el volumen de faena en los Puertos, pero sin embargo se está
vendiendo por parte de algunos actores interesados que es necesario el abaratamiento de los costes.

· En otro orden el miércoles día 12 septiembre 2018 se recibieron los poderes que nos otorga la confederación
nacional enviados desde Madrid a nuestra sección sindical, dichos poderes son de carácter general para poder
personarse en pleitos a nombre del sindicato, esto quiere decir, que no es exclusivamente para representación
dentro del colectivo, sino que se podrá presentar para cualquier litigio personal de nuestros afiliados.

La confederación de Madrid se han encargado de pasarlo por la notaría sin coste alguno hacia nosotros, desde
aquí, darles las gracias por el trabajo que están realizando para con nosotros y agradecerles el esfuerzo que están
haciendo por la labor que conlleva el montar una nueva sección.

· Sobre el tema de las primarias comentar que tenemos actualmente un total de 17 compañeros inscritos en el
proceso de primarias de la Solidaridad Obrera para la selección de candidatos a delegados del comité de
empresa, pero hemos de aludir al resto de compañeros que nos hacen falta un mínimo de 23 inscritos que es lo
establecido por ley para cubrir todos los puestos necesarios de la candidatura, recordar aquellos compañeros del
colectivo de fijos que estén en disposición de presentarse a las primarias y quieran formar parte de la candidatura
que debéis acudir a la asamblea el próximo jueves presentando fotocopia del D.N.I. y fotografía reciente, o bien,
ponerse en contacto con el compañero de campaña Borja R.

· En otro sentido se ha informado a los compañeros que tras revisar diferentes presupuestos presentados a la
sección sindical por varias imprentas acerca de los carnets, hemos dado el visto bueno al presupuesto de la
empresa (JOGUI SL) para efectuar la compra de 300 carnets, con un coste por unidad  que será de 3,65€  y un
montante total de la factura por valor de 1.095€
Se ha llevado a votación de conformidad y aceptación la compra de los carnets a los compañeros, quedando
aprobado por unanimidad en asamblea.

· En otro orden de cosas el pasado martes estuvo en la sociedad de estiba el letrado de la sección manteniendo
reunión con varios compañeros de las diferentes mesas de trabajo y con otros para tratar sobre temas de ámbito
personal en relaciones laborales, por otra parte también mantuvo reunión con el compañero Isidro S. para
intercambiar información y preparar las estrategias a seguir acerca de como afrontar la inminente presentación
de la denuncia sobre la revocación de los acuerdos que se han suscrito por parte del actual comité de empresa,
en los que el letrado ha estado trabajando estas últimas semanas, y que se están preparando para ponerlas en
marcha a la mayor brevedad posible. En este sentido, seguramente la próxima semana tengamos ya noticias
acerca de esto y podamos trasladar a los compañeros en la asamblea como se va a proceder.

Recordar que el letrado estará presente el próximo jueves en la asamblea y tras ella dispondrá con los
compañeros que necesiten de sus servicios para cualquier aclaración.

· Hoy también hemos tenido el placer de recibir la visita del periódico líder del sector logístico y transporte a nivel
nacional (Diario Transporte XXI)  https://www.transportexxi.com/

Diario con una larga trayectoria y experiencia dentro del sector que ha tenido a bien acercarse a la asamblea
para conocer de primera mano nuestro proyecto y departir durante media hora aproximadamente con ellos de los
temas que nos preocupan y nos llevan a presentar nuestra candidatura a las elecciones del comité de empresa
de la sociedad de estiba (SEVASA) que se van a celebrar en unos meses.
Se le ha presentado al grupo de trabajo que conforma la sección, han tomado algunas instantáneas de la
formación sindical y nos hemos emplazado para nuevas entrevistas con ellos en las próximas semanas, nos han
hecho saber que estarán pendientes de las acciones que pongamos en marcha y que por su parte tendremos un
altavoz en su diario.
La noticia de su visita será publicada en la web del diario y en sus redes sociales.

En las próximas semanas tendremos presencia de otros diarios entre ellos Puertos y Navieras que ya se ha tenido
contacto con ellos, y nos han comunicado que quieren mantener reuniones periódicas con nuestra formación
para conocer los movimientos que se están produciendo y si es posible acudir alguna asamblea.

· A preguntas formuladas por los compañeros eventuales sobre el derecho a palabra y voto:

Se les ha aclarado la duda  que muchos tenían comentandoles que en la asamblea todos tienen el derecho de
palabra como garantizan nuestros estatutos, pero en las votaciones evidentemente como también está reflejado
es necesario estar afiliado a la sección sindical.

· Por último recordar a los compañeros que seguimos recibiendo presiones por parte de diferentes contendientes
de otras secciones sindicales a nuestros afiliados, tanto en redes sociales como personalmente, se ruega no entrar
en provocaciones que lo único que buscan es generar conflicto entre nosotros, se está trabajando en este sentido
con el letrado por si se tuviese que poner en marcha alguna acción legal al respecto.

Recordar a los compañeros que la próxima semana tendremos asamblea como cada jueves, se ruega máxima
asistencia.

Un saludo

Seccion Sindical.
Solidaridad Obrera Estibadores Puerto de Valencia.

 

Asamblea celebrada hoy dia 6 Septiembre 2018

Asamblea celebrada hoy dia 6 Septiembre 2018

 

 

 

 

 

Assemblea celebrada hui en dia 6 Setembre 2018
 
 
Ens hem trobat a la volta del període vacional amb una gran decepció en quant que algunes de les entrevistes que
teníem pendents amb part de les empreses estibadoras, més concretament amb una d’elles que en principi
ometrem per a no hagen majors coaccions cap a ella, al saber que han rebut pressions perquè no es puguen reunir
amb la nostra taula de treball, declinat l’assentar-se amb nosaltres de moment per a poder continuar amb les
converses que es van començar fa un mes amb la nostra secció, tot açò ocorre després del començament de la
campanya de desprestigi que s’acosta per part d’altres sindicats cap a nosaltres donat el període preelectoral en
què ens trobem, però no per això deixarem de continuar intentant per la nostra part el poder arribar a mantindre
en algun moment eixe acostament i que es puguen continuar amb les dites reunions.
¡Seguirem amb la nostra labor a pesar de tot!
 
Després d’estos esdeveniments esta setmana també ens hem vist obligats a mantindre algunes reunions per part
de les taules de treball de la secció sindical amb les autoritats, per a fer-los saber quals són els motius de la
creació del nostre sindicat, en el sentit de tranquil·litzar-los en quant a les nostres postures, ja que s’han abocat
molts falsos testimonis sobre les raons per a les que es crec fa ja un poc més d’un mes la nostra secció sindical, els
nostres valors impliquen solidaritat, treball i per descomptat lluita pels nostres drets.
 
 
D’altra banda, ahir va estar present en les instal·lacions de la societat d’estiba el lletrat de Solidaritat Obrera per
primera vegada com estava previst per a començar amb les seues tasques dins de la secció, després de mantindre
reunió durant una hora aproximadament amb diversos companys que necessitaven aclarir alguns dubtes legals
sorgides després dels últims esdeveniments succeïts dins de la S.E. i que porten a confusió a una bona part del
col·lectiu.

Després de donar per acabades les visites dels companys va tindre lloc amb la taula de treball la celebració de la
nostra reunió amb el lletrat, on se li va exposar per part de la taula la necessitat d’emprendre accions legals sobre
els pactes aprovats per l’actual comité d’empresa i les empreses estibadoras al vulnerar de facto l’actual acord
marc vigent, en este sentit li hem trasalado que un d’eixos temes és també la falta de comissions de seguiment que
estan pactades i aprovades dins del IV Acord Marc davant de qualsevol modificació de les tasques i que amb els
últims compromisos firmats per part del comité d’empresa no s’estan posant en practica les dites comissions, fent
que tots estos acords estiguen vulnerant el vigent Acord Marco, per la qual cosa entenem que hem de prendre les
mesures oportunes a bé de poder esmenar esta situació, per tant anem exercir sobre tals actuacions el dret
d’impugnació dels dits pactes, per la qual cosa es van a tramitar les corresponents accions necessàries davant
de l’autoritat competent.
 
Es recorda als companys que necessiten parlar amb l’advocat, que la setmana que ve s’avança la seua visita a les
instal·lacions de sevasa per al dimarts, al traslladar-nos que per motius laborals no podrà fer acte de presència
dijous que ve.
 
 
La taula de treball del col·lectiu d’eventuals ens ha traslladat que dijous que ve tenen reunió concertada amb el
responsable de la bossa, per a millorar les condicions de contractació en el sentit que fa unes setmanes ja es va
exposar als companys, on no és possible que companys d’eixe col·lectiu no facen a penes jornals i altres estiguen
desbordats de faena, amb el consegüent conflicte que es genera per això, per este motiu la setmana que ve una
vegada finalitzada l’assemblea es mantindrà la dita reunió a fi d’intentar esmenar este problema i que entren
tots els companys del col·lectiu eventual a formar part de la mateixa roda de tasques.
 
 
Durant esta setmana la taula de treball de comunicació ha mantingut converses telefòniques amb diversos diaris
especialitzats en el nostre sector a nivell local i nacional, fruit de les dites conversacions volem comunicar als
companys que tenim planificada la visita d’uns dels columnistes d’estos diaris per a dijous que ve a les 9:30 dins
de l’assemblea que hi ha programada com cada setmana en el recinte que la societat d’estiba té habilitat per a les
seccions sindicals, on podran presenciar la forma de treballar del sindicat (com assembleari) , per un altre costat
se’ls exposarà els temes que seran tractats en estos pròxims mesos des de la secció sindical i finalment per a
donar-los a conéixer la nostra candidatura a les futures eleccions al comité d’empresa del Port de València.
 
 
Recordar a tots els afiliats i simpatitzants de la Solidaritat Obrera del Port de València que la setmana que ve
hi haja la màxima assistència possible, ja que és convenient la presència de la major part del col·lectiu al ser
de vital importància els temes que es van tractar, l’assemblea informativa donarà començament a les 9:30h. pel
que es prega màxima puntualitat.
 
 
Una salutació ben cordial.

 


Asamblea celebrada hoy día 6 Septiembre 2018
 
 
Nos hemos encontrado a la vuelta de el periodo vacional con una gran decepción en cuánto a que algunas de las
entrevistas que teníamos pendientes con parte de las empresas estibadoras, más concretamente con una de ellas
que en principio vamos a omitir para no hayan mayores coacciones hacia ella, al saber que han recibido presiones
para que no se puedan reunir con nuestra mesa de trabajo, declinado el sentarse con nosotros de momento para
poder continuar con las conversaciones que se comenzaron hace un mes con nuestra sección, todo esto ocurre
tras el comienzo de la campaña de desprestigio que se avecina por parte de otros sindicatos hacia nosotros dado
el período pre-electoral en el que nos encontramos, pero no por ello vamos a dejar de seguir intentando por
nuestra parte el poder llegar a mantener en algún momento ese acercamiento y que se puedan continuar con
dichas reuniones.
¡Seguiremos con nuestra labor a pesar de todo!

Tras estos acontecimientos esta semana también nos hemos visto obligados a mantener algunas reuniones por
parte de las mesas de trabajo de la sección sindical con las autoridades, para hacerles saber cuales son los motivos
de la creación de nuestro sindicato, en el sentido de tranquilizarlos en cuánto a nuestras posturas, ya que se han
vertido muchos falsos testimonios acerca de las razones para las que se creo hace ya algo más de un mes nuestra
sección sindical, nuestro valores implican solidaridad, trabajo y por supuesto lucha por nuestros derechos.
 
 
Por otra parte, ayer estuvo presente en las instalaciones de la sociedad de estiba el letrado de Solidaridad Obrera
por primera vez como estaba previsto para comenzar con sus tareas dentro de la sección, tras mantener reunión
durante una hora aproximadamente con varios compañeros que necesitaban aclarar algunas dudas legales
surgidas tras los últimos acontecimientos acaecidos dentro de la S.E. y que llevan a confusión a una buena parte
del colectivo.
 
Tras dar por acabadas las visitas de los compañeros tuvo lugar con la mesa de trabajo la celebración de nuestra
reunión con el letrado, dónde se le expuso por parte de la mesa la necesidad de emprender acciones legales
sobre los pactos aprobados por el actual comité de empresa y las empresas estibadoras al vulnerar de facto el
actual acuerdo marco vigente, en este sentido le hemos trasalado que uno de esos temas es también la falta de
comisiones de seguimiento que están pactadas y aprobadas dentro del IV Acuerdo Marco ante cualquier
modificación de las tareas y que con los últimos compromisos firmados por parte del comité de empresa no se
están poniendo en practica dichas comisiones, haciendo que todos estos acuerdos estén vulnerando el vigente
Acuerdo Marco, por lo que entendemos que debemos tomar las medidas oportunas a bien de poder enmendar
esta situación, por lo tanto vamos ejercer sobre tales actuaciones el derecho de impugnación de dichos pactos,
por lo que se van a tramitar las correspondientes acciones necesarias ante la autoridad competente.
 
Se recuerda a los compañeros que necesiten hablar con el abogado, que la semana que viene se adelanta su visita
a las instalaciones de sevasa para el martes, al trasladarnos que por motivos laborales no podrá hacer acto de
presencia el próximo jueves.
 
 
La mesa de trabajo del colectivo de eventuales nos ha trasladado que el próximo jueves tienen reunión
concertada con el responsable de la bolsa, para mejorar las condiciones de contratación en el sentido que hace
unas semanas ya se expuso a los compañeros, dónde no cabe que compañeros de ese colectivo no hagan apenas
jornales y otros estén desbordados de faena, con el consiguiente conflicto que se genera por ello, por este motivo
la próxima semana una vez finalizada la asamblea se mantendrá dicha reunión a fin de intentar subsanar este
problema y que entren todos los compañeros del colectivo eventual a formar parte de la misma rueda de tareas.
 
 
Durante esta semana la mesa de trabajo de comunicación ha mantenido conversaciones telefónicas con varios
diarios especializados en nuestro sector a nivel local y nacional, fruto de dichas conversaciones queremos
comunicar a los compañeros que tenemos planificada la visita de unos de los columnistas de estos diarios para el
próximo jueves a las 9:30 dentro de la asamblea que hay programada como cada semana en el recinto que la
sociedad de estiba tiene habilitado para las secciones sindicales, dónde podrán presenciar la forma de trabajar del
sindicato (como asambleario), por otro lado se les expondrá los temas que van a ser tratados en estos próximos
meses desde la sección sindical y por último para darles a conocer nuestra candidatura a las futuras elecciones al
comité de empresa del Puerto de Valencia.
 
 
Recordar a todos los afiliados y simpatizantes de la Solidaridad Obrera del Puerto de Valencia que la próxima
semana haya la máxima asistencia posible, puesto que es conveniente la presencia de la mayor parte del
colectivo al ser de vital importancia los temas que se van tratar, la asamblea informativa dará comienzo a las
9:30h. por lo que se ruega máxima puntualidad.
 
 
Un cordial saludo.
 
 
Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Estibadores Puerto de Valencia.