ASAMBLEA CELEBRADA HOY 20 SEPTIEMBRE 2018

 

 

 

Assemblea celebrada hui en dia 20 Setembre 2018

 

· En l’assemblea de hui donat que per motius laborals i la falta d’excepcions per a l’assistència d’alguns dels
companys de les diferents àrees de treball, no hem pogut desenrotllar tots els temes que teníem previstos per al
dia de hui, per tant, ens hem centrat en la notícia que ha aparegut en les últimes hores sobre la formació i que
afecten d’una manera molt fonda als fonaments bàsics de la nostra professió.

Principalment a l’haver conegut que s’ha firmat un conveni de col·laboració amb una empresa privada per a
l’externalització dels cursos de formació per a nous estibadors, desconeixem a hores d’ara com es van a
estructurar els dits cursos, ni que professorat qualificat impartirà les classes per a este tipus de formació, ja que
en principi, per part de les conselleries d’educació i treball no tenen professorat format per a impartir els dits
cicles formatius.

Estarem atents als moviments que es produïsquen en este sentit i evidentment en especial als pronunciaments
per part del comité que ha sigut part firmant d’este conveni de col·laboració, per a una vegada tinguem arguments
suficients podem desenrotllar una postura motivada.

En tant que succeïsca tot açò, anem a posar-nos en contacte amb les formacions polítiques de la comunitat
autoautonoma per a conéixer qual és la seua postura sobre tot este procés, i traslladar-los el nostre descontent al
voltant d’esta problemàtica, ja que en l’últim decret llei que modificava el règim dels treballadors per a la
prestació dels servicis portuaris no es contempla res a este respecte, i que per un altre costat encara es troba per
desenrotllar.

D’altra banda els companys encarregats de l’àrea d’eventuals han assistit a la comissió d’eventuals que havia
convocada per a hui, on en principi deurien d’haver informat de tot açò, se’ls ha preguntat sobre el tema, però el
silenci ha sigut l’única resposta que hem obtingut per part de la dita comissió, per la tant estarem atents i
continuarem indagant per a saber qui ha promogut tot este despropòsit.

Es recorda que la setmana que ve continuarem amb les assemblees a l’hora prevista,
9:30 en el hall de l’edifici dels sindicats de la societat d’estiba.


Asamblea celebrada hoy día 20 Septiembre 2018

· En la asamblea de hoy dado que por motivos laborales y la falta de excepciones para la asistencia de varios de los
compañeros de las diferentes áreas de trabajo, no hemos podido desarrollar todos los temas que teníamos
previstos para el día de hoy, por lo tanto, nos hemos centrado en la noticia que ha aparecido en las últimas horas
acerca de la formación y que afectan de una manera profunda a los cimientos básicos de nuestra profesión.

Principalmente al haber conocido que se ha firmado un convenio decolaboración con una empresa privada para la
externalizacion de los cursos de formación para nuevos estibadores, desconocemos a día de hoy como se van a
estructurar dichos cursos, ni que profesorado cualificado impartira las clases para este tipo de formación, puesto
que en principio, por parte de las consellerías de educación y trabajo no tienen profesorado formado para
impartir dichos ciclos formativos.

Estaremos atentos a los movimientos que se produzcan en este sentido y evidentemente en especial a los
pronunciamientos por parte del comité que ha sido parte firmante de este convenio de colaboración, para una vez
tengamos argumentos suficientes podamos desarrollar una postura motivada.

En tanto en cuanto suceda todo esto, vamos a ponernos en contacto con las formaciones políticas de la
comunidad autónoma para conocer cual es su postura acerca de todo este proceso, y trasladarles nuestro
descontento alrededor de esta problemática, puesto que en el último decreto ley que modificaba el régimen de
los trabajadores para la prestación de los servicios portuarios no se contempla nada a este respecto, y que por
otro lado aún se encuentra por desarrollar.

Por otra parte los compañeros encargados del área de eventuales han asistido a la comisión de eventuales que
había convocada para hoy, dónde en principio deberían de haber informado de todo esto, se les ha preguntado
sobre el tema, pero el silencio ha sido la única respuesta que hemos obtenido por parte de dicha comisión, por
la tanto estaremos atentos y continuaremos indagando para saber quien ha promovido todo este despropósito.

Se recuerda que la próxima semana continuaremos con las asambleas a la hora prevista
9:30 en el hall del edificio de los sindicatos de la sociedad de estiba.

Un cordial saludo.

Seccion Sindical.
Solidaridad Obrera Estibadores Puerto de Valencia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *