Archivo de la categoría: Avisos a los trabajadores de la Estiba de Valencia 2018

ASAMBLEA INFORMATIVA 9 AGOSTO 2018

ASAMBLEA INFORMATIVA 9 AGOSTO 2018

 

 

 

 

 

Es convoca els companys per a assemblea informativa dijous que ve dia 9 Agost 2018 a les 9:30h
En l’edifici de la societat d’estiba del port de València, ubicat junt amb la zona del pàrquing.

Es donaran a conéixer els temes desenvolupàts durant esta última setmana.

És important l’assistència.

 

Se convoca a los compañeros para asamblea informativa el próximo jueves día 9 Agosto 2018 a las 9:30h
En el edificio de la sociedad de estiba del puerto de Valencia, ubicado junto a la zona del parking.

Se darán a conocer los temas desarrollados durante esta última semana.

Es importante la asistencia.

 

Sección Sindical.

Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

ASAMBLEA INFORMATIVA 2 AGOSTO 2018

Logo Soli Estiba valencia

 

 

 

 

 

Es convoca als companys per a assemblea informativa el pròxim dijous dia 2 Agost 2018 a les 9:00h.

Es tractaran els temes programats per a esta última setmana.

És important l’assistència.

 

Se convoca a los compañeros para asamblea informativa el próximo jueves día 2 Agosto 2018 a las 9:00h

Se tratarán los temas programados para esta última semana.

Es importante la asistencia.

 

Sección Sindical.

Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

ASAMBLEA INFORMATIVA ESTIBA 26 JULIO 2018

ASAMBLEA INFORMATIVA

 

 

 

 

 

ASAMBLEA INFORMATIVA

Es convoca assamblea informativa de la Solidaritat Obrera del Port de Valencia este dijous 26 de juliol 2018 a les 09:00 en el saló-menjador de l’edifici de la societat d’estiba.

S’informarà:

– Situació actual del col-lectiu.

– Disposició de les conversacions mantingudes amb les empresas estibadoras.

– Memòria dels comptes.

– Resum de les afiliacions.

– Proposades i votació de nous grups de treball.

Precs i preguntes.

Es molt important l’assitència.

 

Se convoca Asamblea informativa de la Solidaridad Obrera del Puerto de Valencia este jueves 26 julio 2018 a las 09:00 en el salón-comedor del edificio de la sociedad de estiba.

Se informara:

– Situación actual del colectivo.

– Disposición de las conversaciones mantenidas con las empresas estibadores.

– Memoria de las cuentas.

– Resumen de las afiliaciones.

– Propuestas g votación de nuevos grupos de trabajo.

– Ruegos y preguntas.

Es muy importante la asistencia.

 

Sección Sindical.

Solidadridad Obrera Puerto de Valencia.

ASAMBLEA INFORMATIVA 19 JULIO 2018

 

 

 

 

 

Demà 19 juliol es convoca al col-lectivo al salón menjador de sevasa a les 9:00h del matí per a assemblea informativa, on s’explicara als compayns els avanços i treballs realizats en estes ultimes setmanes.

D’altra banda, també es comentaren les ultimes notícies publicades en premsa per la nova ministra de treball Dña. Magdalena Valerio Cordero, sobre les qüestions de la reforma laboral, en concret, al que afecta el nostre sector el Transport Marítim.

De l’expedient obert a la patronal Anesco i els sindicats per part de la Comissió  Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

ES prega als compayns maxima assistència per la importància dels temes  que es van a tractar.

 

Mañana 19 julio se convoca al colectivo en salón comedor de sevasa a las 9:00h de la mañana para asamblea informativa, dónde se explicará a los compañeros los avances y trabajos realizados en estas últimas semanas.

Por otra parte, también se comentarán las últimas noticias publicadas en prensa por la nueva ministra de trabajo Dña. Magdalena Valerio Cordero, sobre las cuestiones de la reforma laboral, en concreto, lo que afecta a nuestro sector el Transporte Marítimo.

Del expediente abierto a la patronal Anesco y los sindicatos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Se ruega a los compañeros máxima asistencia por la importancia de los temas que se van a tratar.

Sección Sindical .

Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

ASAMBLEA ESTIBADORES 5 JULIO 2018

Asamblea Estibadores 5 julio 2018

Es convoca a tots els afiliats i simpatitzants de Solidaritat Obrera del Port de València per a assemblea
informativa el proper dia 5 de juliol de 2018 a les 9h. del matí, per a informar el col·lectiu de l’estiba
de la situació i deriva que està prenent el port i les seues labors en estos moments, després de tots els acords
i decisions que s’estan prenent en referència a la nostra labor com a estibadors i que estan generant molts
dubtes i temors a la gran majoria de companys.

– traslladar els motius pels quals naix esta nova secció Sindical, després del descontentament generalitzat
    de gran part del col·lectiu de l’estiba per tots els esdeveniments que s’estan produint.

– Informar de les nostres propostes, que pretenen recobrar l’esperit del que era l’antiga societat d’estiba,
    en la forma de fer les coses i en defensa dels nostres drets laborals, adquirits durant tants anys de lluita,
    plantejant un sindicat assembleari on les decisions siguen preses pels seus afiliats amb
    transparència i absoluta llibertat.

– traslladar al col·lectiu, que el nostre objectiu no és un altre que defendre, per damunt de tot, els drets
    i interessos dels estibadors portuaris, no alineant-se als interessos i dictamen de les empreses.

– Informar de que el nostre radi d’acció inicialment es va a centralitzar en el treball sobre el Port de València.

– Precs i Preguntes.

Se convoca a todos los afiliados y simpatizantes de Solidaridad Obrera del Puerto de Valencia para asamblea
informativa el próximo día 5 de julio de 2018 a las 9h. de la mañana, para informar al colectivo de la estiba
de la situación y deriva que está tomando el puerto y sus labores en estos momentos, tras todos los acuerdos
y decisiones que se están tomando en referencia a nuestra labor como estibadores, las cuales están generando
muchas dudas y temores a la gran mayoría de compañeros.

– trasladar los motivos por los que nace esta nueva sección Sindical, tras el descontento generalizado de gran
    parte del colectivo de la estiba por todos los acontecimientos que se están produciendo.

– Informar de nuestras propuestas, que pretenden recobrar el espíritu de lo que era la antigua sociedad de estiba,
    en la forma de hacer las cosas y en defensa de nuestros derechos laborales, adquiridos durante tantos años de
    lucha, planteando un sindicato asambleario dónde las decisiones sean tomadas por sus afiliados con
    transparencia y absoluta libertad.

– trasladar al colectivo, que nuestro objetivo no es otro que defender, por encima de todo, los derechos e
    intereses de los estibadores portuarios, no alineándose a los intereses y dictamen de las empresas.

– Informar de que nuestro radio de acción inicialmente se va a centralizar en el trabajo sobre el Puerto de     Valencia.

– Ruegos y Preguntas.

Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Puerto de Valencia