Asamblea Estibadores 5 julio 2018

Es convoca a tots els afiliats i simpatitzants de Solidaritat Obrera del Port de València per a assemblea
informativa el proper dia 5 de juliol de 2018 a les 9h. del matí, per a informar el col·lectiu de l’estiba
de la situació i deriva que està prenent el port i les seues labors en estos moments, després de tots els acords
i decisions que s’estan prenent en referència a la nostra labor com a estibadors i que estan generant molts
dubtes i temors a la gran majoria de companys.

– traslladar els motius pels quals naix esta nova secció Sindical, després del descontentament generalitzat
    de gran part del col·lectiu de l’estiba per tots els esdeveniments que s’estan produint.

– Informar de les nostres propostes, que pretenen recobrar l’esperit del que era l’antiga societat d’estiba,
    en la forma de fer les coses i en defensa dels nostres drets laborals, adquirits durant tants anys de lluita,
    plantejant un sindicat assembleari on les decisions siguen preses pels seus afiliats amb
    transparència i absoluta llibertat.

– traslladar al col·lectiu, que el nostre objectiu no és un altre que defendre, per damunt de tot, els drets
    i interessos dels estibadors portuaris, no alineant-se als interessos i dictamen de les empreses.

– Informar de que el nostre radi d’acció inicialment es va a centralitzar en el treball sobre el Port de València.

– Precs i Preguntes.

Se convoca a todos los afiliados y simpatizantes de Solidaridad Obrera del Puerto de Valencia para asamblea
informativa el próximo día 5 de julio de 2018 a las 9h. de la mañana, para informar al colectivo de la estiba
de la situación y deriva que está tomando el puerto y sus labores en estos momentos, tras todos los acuerdos
y decisiones que se están tomando en referencia a nuestra labor como estibadores, las cuales están generando
muchas dudas y temores a la gran mayoría de compañeros.

– trasladar los motivos por los que nace esta nueva sección Sindical, tras el descontento generalizado de gran
    parte del colectivo de la estiba por todos los acontecimientos que se están produciendo.

– Informar de nuestras propuestas, que pretenden recobrar el espíritu de lo que era la antigua sociedad de estiba,
    en la forma de hacer las cosas y en defensa de nuestros derechos laborales, adquiridos durante tantos años de
    lucha, planteando un sindicato asambleario dónde las decisiones sean tomadas por sus afiliados con
    transparencia y absoluta libertad.

– trasladar al colectivo, que nuestro objetivo no es otro que defender, por encima de todo, los derechos e
    intereses de los estibadores portuarios, no alineándose a los intereses y dictamen de las empresas.

– Informar de que nuestro radio de acción inicialmente se va a centralizar en el trabajo sobre el Puerto de     Valencia.

– Ruegos y Preguntas.

Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Puerto de Valencia

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *