ASAMBLEA INFORMATIVA

 

 

 

 

 

ASAMBLEA INFORMATIVA

Es convoca assamblea informativa de la Solidaritat Obrera del Port de Valencia este dijous 26 de juliol 2018 a les 09:00 en el saló-menjador de l’edifici de la societat d’estiba.

S’informarà:

– Situació actual del col-lectiu.

– Disposició de les conversacions mantingudes amb les empresas estibadoras.

– Memòria dels comptes.

– Resum de les afiliacions.

– Proposades i votació de nous grups de treball.

Precs i preguntes.

Es molt important l’assitència.

 

Se convoca Asamblea informativa de la Solidaridad Obrera del Puerto de Valencia este jueves 26 julio 2018 a las 09:00 en el salón-comedor del edificio de la sociedad de estiba.

Se informara:

– Situación actual del colectivo.

– Disposición de las conversaciones mantenidas con las empresas estibadores.

– Memoria de las cuentas.

– Resumen de las afiliaciones.

– Propuestas g votación de nuevos grupos de trabajo.

– Ruegos y preguntas.

Es muy importante la asistencia.

 

Sección Sindical.

Solidadridad Obrera Puerto de Valencia.

Un comentario en «ASAMBLEA INFORMATIVA ESTIBA 26 JULIO 2018»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *