ASAMBLEA INFORMATIVA

 

 

 

 

 

ASAMBLEA INFORMATIVA

Es convoca assamblea informativa de la Solidaritat Obrera del Port de Valencia este dijous 26 de juliol 2018 a les 09:00 en el saló-menjador de l’edifici de la societat d’estiba.

S’informarà:

– Situació actual del col-lectiu.

– Disposició de les conversacions mantingudes amb les empresas estibadoras.

– Memòria dels comptes.

– Resum de les afiliacions.

– Proposades i votació de nous grups de treball.

Precs i preguntes.

Es molt important l’assitència.

 

Se convoca Asamblea informativa de la Solidaridad Obrera del Puerto de Valencia este jueves 26 julio 2018 a las 09:00 en el salón-comedor del edificio de la sociedad de estiba.

Se informara:

– Situación actual del colectivo.

– Disposición de las conversaciones mantenidas con las empresas estibadores.

– Memoria de las cuentas.

– Resumen de las afiliaciones.

– Propuestas g votación de nuevos grupos de trabajo.

– Ruegos y preguntas.

Es muy importante la asistencia.

 

Sección Sindical.

Solidadridad Obrera Puerto de Valencia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *