DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL B.O.E. – 4 JULIO 2018

 

 

 

 

 

Disposicions que afecten les tasques de l’estiba, presentades en els pressupostos generals de l’estat i que han entrat en vigor el día 4 juliol 2018 al fer-se publiques al butlletí oficial d’estat.

 

Disposiciones que afectan a las tareas de la estiba, presentadas en los presupuestos generales del estado y  que han entrado en vigor el día 4 julio 2018 al hacerse públicas en el Boletín Oficial del Estado.

BOE-A-2018-9268

 

 

 

 

Sección Sindical.

Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

ASAMBLEA INFORMATIVA 19 JULIO 2018

 

 

 

 

 

Demà 19 juliol es convoca al col-lectivo al salón menjador de sevasa a les 9:00h del matí per a assemblea informativa, on s’explicara als compayns els avanços i treballs realizats en estes ultimes setmanes.

D’altra banda, també es comentaren les ultimes notícies publicades en premsa per la nova ministra de treball Dña. Magdalena Valerio Cordero, sobre les qüestions de la reforma laboral, en concret, al que afecta el nostre sector el Transport Marítim.

De l’expedient obert a la patronal Anesco i els sindicats per part de la Comissió  Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

ES prega als compayns maxima assistència per la importància dels temes  que es van a tractar.

 

Mañana 19 julio se convoca al colectivo en salón comedor de sevasa a las 9:00h de la mañana para asamblea informativa, dónde se explicará a los compañeros los avances y trabajos realizados en estas últimas semanas.

Por otra parte, también se comentarán las últimas noticias publicadas en prensa por la nueva ministra de trabajo Dña. Magdalena Valerio Cordero, sobre las cuestiones de la reforma laboral, en concreto, lo que afecta a nuestro sector el Transporte Marítimo.

Del expediente abierto a la patronal Anesco y los sindicatos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Se ruega a los compañeros máxima asistencia por la importancia de los temas que se van a tratar.

Sección Sindical .

Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.