ASAMBLEA CELEBRADA 23 AGOSTO 2018

 

 

 

 

 

En l’assemblea del dia 23 agost 2018 celebrada en l’edifici de la Societat d’Estiba del Port de València s’ha
traslladat als companys presents un parell de punts de vital importància per a l’esdevindre del nostre futur
i el conjunt del col·lectiu donat que entrem en la recta final cap a les pròximes eleccions sindicals al comité
d’empresa i que a continuació passem a resumir.

Després d’haver sondejat a la resta de seccions sindicals del Port de València per a saber de primera mà que
opinió tenien sobre la possibilitat de presentar una revocació a l’actual comité i amb això avançar les pròximes
eleccions per als representants dels treballadors amb l’empresa.

Després de diverses reunions amb ells hem de comunicar als companys la falta de suport que hem aconseguit
arrossegar, constatant un nul interés per gran part d’ells, havent-hi tan sols un acostament per part d’una secció
sindical sobre l’avanç de les eleccions, no obstant això la resta d’agrupacions no han donat més arguments que el
desig d’esgotar els 4 anys de mandat que acaben a finals de 2018, confirmant la nostra sospita, estes últimes
seccions no han volgut arribar a cap consens per motius evidents, sabent que la seua perduda d’afiliats esta
darrere d’això, i que va influir de manera contraria a les seues aspiracions en els pròxims comicis.

Per això hem pres la decisió donades les poques probabilitats d’èxit que tindria la presentació d’esta revocació
de rebutjar esta opció, per tant, no promourem esta possibilitat deixant que s’esgote el mandat de l’actual
comité d’empresa.

En conseqüència amb el punt anterior, ens posem a treballar des d’este moment en la configuració de les
candidatures a delegats per al comité d’empresa de la nostra secció, obrint d’esta manera el termini per a la
presentació de candidats a les eleccions primàries de la Solidaritat Obrera del Port de València, que tindran lloc a
finals del mes de setembre o primers del mes d’octubre, encara per concretar la data final per part de la taula de
treball corresponent i traslladar-la a l’assemblea.

Per a qualsevol tipus de dubte sobre la documentació necessària vos heu de posar en contacte amb el company
BORJA RAMIREZ que serà l’encarregat de coordinar les futures candidatures a les primàries de la secció.

Una vegada celebrades les primàries i triats els companys que representaran a la secció com delegats al comité
d’empresa del Port de València, se sol·licitarà la documentació necessària al SMAC per a fer oficial la nostra
candidatura a les pròximes eleccions.

Es recorda als companys que dijous que ve continuarem com cada setmana amb les assemblees informatives per
a continuar donant veu al col·lectiu i informar dels esdeveniments sorgits durant estos dies.

Una salutació cordial.


En la asamblea del día 23 agosto 2018 celebrada en el edificio de la Sociedad de Estiba del Puerto de
Valencia se ha trasladado a los compañeros presentes un par de puntos de vital importancia para el
devenir de nuestro futuro y el conjunto del colectivo dado que entramos en la recta final hacia las próximas
elecciones sindicales al comité de empresa y que a continuación pasamos a resumir.

Después de haber sondeado al resto de secciones sindicales del Puerto de Valencia para saber de primera
mano que opinión tenían acerca de la posibilidad de presentar una revocación al actual comité y con ello
adelantar las próximas elecciones para los representantes de los trabajadores con la empresa.

Tras varias reuniones con ellos tenemos que comunicar a los compañeros la falta de apoyo que hemos conseguido
arrastrar, constatando un nulo interés por gran parte de ellos, habiendo tan sólo un acercamiento por parte de
una sección sindical sobre el adelanto de las elecciones, sin embargo el resto de agrupaciones no han dado más
argumentos que el deseo de agotar los 4 años de mandato que terminan a finales de 2018, confirmando nuestra
sospecha, estas últimas secciones no han querido llegar a ningún consenso por motivos evidentes, sabiendo que
su perdida de afiliados esta detrás de ello, y que va influir de manera contraría a sus aspiraciones en los próximos
comicios.

Por eso hemos tomado la decisión dadas las pocas probabilidades de éxito que tendría la presentación de esta
revocación de desechar esta opción, por lo tanto, no vamos a promover esta posibilidad dejando que se agote el
mandato del actual comité de empresa.

En consecuencia con el punto anterior, nos ponemos a trabajar desde este momento en la configuración de las
candidaturas a delegados para el comité de empresa de nuestra sección, abriendo de este modo el plazo para la
presentación de candidatos a las elecciones primarias de la Solidaridad Obrera del Puerto de Valencia, que
tendrán lugar a finales del mes de septiembre o primeros del mes de octubre, aún por concretar la fecha final por
parte de la mesa de trabajo correspondiente y trasladarla a la asamblea.

Para cualquier tipo de duda sobre la documentación necesaria os debéis poner en contacto con el compañero
BORJA RAMIREZ  que será el encargado de coordinar las futuras candidaturas a las primarias de la sección.

Una vez celebradas las primarias y elegidos los compañeros que representarán a la sección como delegados al
comité de empresa del Puerto de Valencia, se solicitará la documentación necesaria al SMAC para hacer oficial
nuestra candidatura a las próximas elecciones.

Se recuerda a los compañeros que el próximo jueves continuaremos como cada semana con las asambleas
informativas para seguir dando voz al colectivo e informar de los acontecimientos surgidos durante estos días.

Un saludo cordial.

Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *