Asamblea Estibadores 5 julio 2018

Reunits en assemblea hui 05 de juliol de 2018.
Han sigut referendats per majoria els càrrecs temporals de la taula de treball,
quedant configurada de la manera següent:

Vocals:
– Pedro V.
– Vicente E.
– Borja R.
Secretaria i filiacions:
– Vicente B.
– Juan M. F.
Administració:
– Fernando S.
– Pablo G.
Comunicació Institucional:
– Arturo
Comunicació Interna:
– Manuel L.
– Miguel N.

D’altra banda, segons com estava previst en l’orde del dia, s’han comentat i exposat els motius pels quals s’ha posat en marxa la nova secció sindical, posant en manifest que hem de treballar per a intentar revertir la situació, fent insistència als compayns/es que és necessària la implicació de tots, tenint clar, que serà una tasca plena de dificultats però que no per això caurem en la desídia i el desassossec, sinó, que posarem tot l’interés i treball necessari per a poder dur a terme esta àrdua però gratificant tasca, tenint clar quin és el camí, buscant tots els suports possibles, tant, amb la resta de compayns/es com amb les diferents formacions sindicals que estiguen disposades a treballar amb nosaltres remant junts en el mateix sentit.

També hem volgut deixar clar als compayns/es que la transparència serà innata dins de la secció, que tots estaran informats dins del termini i la forma de qualsevol moviment que tingam de fer, per descomptat, qualsevol decisió que s’haja de prendre es traslladarà a l’assemblea per a ser referendada, que res es farà de forma vetlada, ja que el nostre propòsit i els nostres principis són que tots siguem part d’este projecte.

Finalment, s’ha comunicat que encara estem pendents de tindre formalitzats alguns assumptes burocràtics, necessaris per a acabar de posar en marxa el cens de filiacions de la secció sindical.

En breu s’anirà informant el col·lectiu de la propera assemblea pels canals disposats per a això, (web i Telegram)

 

Reunidos en asamblea hoy 05 de julio de 2018.
Han sido refrendados por mayoría los cargos temporales de la mesa de trabajo,
quedando configurada de la siguiente forma:

Vocales:
– Pedro V.
– Vicente E.
– Borja R.
Secretaría y filiaciones:
– Vicente B.
– Juan M. F.
Administración:
– Fernando S.
– Pablo G.
Comunicación Institucional:
– Arturo
Comunicación Interna:
– Manuel L.
– Miguel N.

Por otra parte, según como estaba previsto en el orden del día, se han comentado y expuesto los motivos por los que se ha puesto en marcha la nueva sección sindical, poniendo de manifiesto que debemos trabajar para intentar revertir la situación, haciendo hincapié a los compañeros/as que es necesaria la implicación de todos, teniendo claro, que va a ser una tarea llena de dificultades pero que no por ello caeremos en la desidia y el desasosiego, sino, que pondremos todo el empeño y trabajo necesario para poder llevar a cabo esta ardua pero gratificante tarea, teniendo claro cuál es el camino, buscando todos los apoyos posibles, tanto, con el resto de compañeros/as como con las diferentes formaciones sindicales que estén dispuestas a trabajar con nosotros remando juntos en el mismo sentido.

También hemos querido dejar claro a los compañeros/as que la transparencia va a ser algo innato dentro de la sección, que todos estarán informados en tiempo y forma de cualquier movimiento que tengamos que hacer, por supuesto, cualquier decisión que se tenga que tomar se trasladará a la asamblea para ser refrendada, que nada se hará de forma velada, ya que nuestro propósito y nuestros pricipios son que todos seamos parte de este proyecto.

Por último, se ha comunicado que todavía estamos pendientes de tener formalizados algunos asuntos burocráticos,necesarios para acabar de poner en marcha el censo de filiaciones de la sección sindical.

En breve se irá informando al colectivo de la próxima asamblea por los canales dispuestos para ello,

(Web y (Telegram)

 

Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Puerto de Valencia

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *